top of page

Vuokrausehdot

1. Vuokrasopimus

 

Vuokrasopimus todetaan syntyneen, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet suullisesti tai kirjallisesti ehdot, vuokra-ajan, vuokrahinnan ja varaus on merkitty mökin kalenteriin.

Tämän Villa Edenin kanssa tekemäsi vuokrasopimuksen mukaan sinä olet vuokralainen ja mökin omistaja on vuokranantaja.  Näitä vuokrausehtoja sovelletaan Villa Edenin ja vuokralaisen välillä tehtyyn vuokrasopimukseen.

 

Syntynyt sopimus velvoittaa molempia osapuolia ja sopimuksen velvoitteita tai vastuita ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

Varauksen yhteydessä vuokralaiselta pyydetään seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (kuva hävitetään, kun asiakas on lähtenyt ja mökki on tarkistettu moitteettomaksi). Ennen loman alkua vuokralainen saa varausvahvistuksen sekä Villa Edeniä koskevat ohjeet. Vuokralaisen on oltava täyttänyt 18 vuotta sinä päivänä, jolloin mökki varataan.

2. Vuokra-aika

Sisäänkirjautuminen tapahtuu saapumipäivänä klo 16.00 alkaen ja uloskirjautuminen lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00 menennessä. Omistajalta saa lisää tietoa sisäänkirjautumisesta.

Vastaanotto ei voi tapahtua kolmannen osapuolen toimesta.

3. Hinnat ja maksut

Varauksen yhteydessä maksetaan 50 % varauksen hinnasta ja loput 50 % -  yksi viikko ennen saapumista tilille:

  • Tilinumero: FI04 1551 3500 0270 29

  • Omistaja: Olga Cherepenina

Kaikki hinnat on ilmoitettu euroissa ellei muuta ole mainittu. Varaus on sitova välittömästi riippumatta siitä, millä tavalla varaus tehdään. Ellei maksuehtoja noudateta, sitä pidetään sopimusrikkomuksena, ja Villa Edenillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta irtisanoa tehty vuokrasopimus.

Vahinkojen tai sopimusrikkomuksien aiheuttamien kulujen korvaus tulee suorittaa heti ja viimeistään 14 vuorokauden sisällä. Mikäli maksua ei suoriteta maksuehdon rajoissa, huomautamme aiheesta. Mikäli huomautuksen yhteydessä ei maksuehtoa yhteisesti uudelleen sovita, tai suoritusta ei välittömästi tehdä, siirretään saatava perintään.

Perinnän käynnistyksessä perittävään summaan lisätään jo syntyneet muut kulut 90 €. Perinnän toteuttaa ulkopuolinen palveluntuottaja, jonka toimesta maksuvaatimukseen lisätään korkokulut. Perintä päättyy maksusuoritukseen tai haasteeseen.

4. Peruutukset ja muutokset

Varaus on sitova eikä sitä voi peruuttaa/muuttaa.

Villa Eden suosittelee että asiakkailla on asianmukainen matkavakuutus, joka kattaa koko matkaseurueen äkillisten onnettomuuksien varalta ja korvaa myös matkan peruutuksen.

 

5. Villa Eden huvila

5.1 Villa Eden huvilan käyttö

Jos muuta ei ole sovittu, mökkiä ei saa käyttää kuin lomailutarkoitukseen. Vuokralaisen on käytettävä mökkiä huolellisesti ja vastaa mökistä ja sen irtaimistosta vuokrajakson ajan. Vuokralaisen tulee kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen (erityisesti talviaikana ovien ja ikkunoiden käyttö ja porealtaan kannen käyttö). Vuokranantajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta varmistaa vuokrasopimuksen noudattaminen parhaaksi katsomallaan tavalla vuokrajakson aikana. Esimerkiksi katselmuksin ja sensorein. Sopimusrikkomukset johtaa vuokrasopimuksen välittömään purkuun ja kohteesta poistamiseen. Sopimusrikkomuksen yhteydessä vuokranmaksua ei palauteta. Mikäli rikkomus tehdään tai havaitaan vuokrajakson lopussa veloitettaan rikkomuksen johdosta 150 € korvaus mahdollisten vahinkokorvausten lisäksi.

5.2 Henkilöiden lukumäärä

Villa Eden ja siihen liittyvä tontti on tarkoitettu aina enintään sen henkilömäärän käyttöön, joka on mainittu mökkiä varatessaan. Tähän enimmäishenkilömäärään sisältyvät myös lapset ja vieraat iästä riippumatta. Jos mökkiä tai tonttia käyttävien henkilöiden määrä ylittää sallitun enimmäismäärän, Villa Edenillä on oikeus poistaa ylimääräiset henkilöt paikalta ilman ennakkovaroitusta. Ellei vuokralainen noudata tällaista poistumiskäskyä 2 tunnin kuluessa poistumiskäskyn antamisesta, mökin omistajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään välittömästi ja ilman muuta ennakkovaroitusta poistaa kaikki kohteen käyttäjät paikalta ja olla palauttamatta maksettua vuokraa.

5.3 Teltat ja asuntovaunut

Telttojen pystyttäminen ja asuntovaunujen tai vastaavien sijoittaminen mökin tontille tai tontin läheisyyteen on ilman erillistä lupaa kiellettyä. Villa Edenillä on oikeus vaatia sellaiset poistettaviksi välittömästi. Ellei vuokralainen noudata tällaista määräystä viipymättä, Villa Edenillä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään välittömästi ja ilman muuta ennakkovaroitusta poistaa kaikki kohteen käyttäjät paikalta ja olla palauttamatta maksettua vuokraa.

5.4 Kotieläimet ja allergia

Yleensä lemmikit eivät ole sallittuja Villa Edenissä. Kuitenkin poikkeustapauksia voi ilmetä.

Sopimusrikkomus lemmikkien osalta johtaa vuokrasopimuksen välittömään purkuun ja kohteesta poistamiseen. Sopimusrikkomuksen yhteydessä vuokranmaksua ei palauteta.

Villa Eden ei voi kuitenkaan taata, ettei kohteessa ole aiemmin oleskellut kotieläimiä. Villa Eden ei ole miltään osin vastuussa vuokralaiselle mökissä mahdollisesti aiheutuvista allergisista reaktioista.

5.5 Melu

Vuokralaiset voivat joutua lomakylän alueella yllättäen alttiiksi rakennuskoneiden, liikenteestä tai vastaavasta aiheutuvalle melulle. Villa Edenin ei voida katsoa olevan vastuussa meluhaitoista.

Vuokralainen ei saa omalla toiminnallaan aiheuttaa meluhaittaa naapurihuviloille ja asutukselle.

5.6 Poreallas

Vuokralainen on itse vastuussa porealtaan käytöstä. Lapset eivät saa oleskella allasalueella ilman aikuisten valvontaa. Mökin maksimi henkilömäärän ylittävä, tai jonotyyppiinen vieraiden kylvetys on kielletty. Porealtaan käytöstä on laadittu erillinen ohje sakkoineen.

Porealtaan kansi tulee olla roskien ja energiatehokkuuden johdosta suljettuna kun siinä ei kylvetä. Porealtaan kantta tulee käsitellä varoen. Erityisesti istuminen niiden päällä on kielletty. Virheellisestä käytöstä veloitetaan uudisarvon mukaisesti.

Porealtaan omatoiminen vedenvaihto on kielletty (virheellinen toiminta johtaa pumppujen tyhjäkäyntiin ja vioittumiseen). Mikäli porealtaan veden taso laskee alle ylimpien suuttimien tulee vettä täydentää porealtaaseen vuokralaisen toimesta. Poreallasta ei saa sammuttaa pääkytkimestä.

Porealtaassa ei saa tupakoida ja veteen ei saa tulla värjääviäaineita (esim. hiusvärit), nesteitä tai eritteitä. Porealtaaseen tulee siirtyä suihkun kautta ja jalat tulee puhdistaa ennen altaaseen astumista. Virheellisestä käytöstä johtuvaan puhdistukseen ja/tai suodattimien vaihtoon johtavista käyttövirheistä veloitetaan erillinen korvaus sekä mahdolliset pysyvät vahingot käsitellään erillisesti.

5.7 Sauna ja pesutilat

Vuokralainen on itse vastuussa saunan käytöstä. Lapset eivät saa oleskella allasalueella ilman aikuisten valvontaa. Vuokralaisen vieraiden lomakohteen maksimi henkilömäärän ylittävä, tai jonotyyppiinen kylvetys on kielletty.

Sauna on ohjelmoitu 75 °C asteeksi ja on kerrallaan päällä 2 tuntia. Saunan ohjainlaitteiden uudelleen ohjelmointi omien mieltymysten mukaan on kielletty palovaaran ja energiatehokkuuden johdosta. Kiukaan uudelleen ohjelmoinnista veloitetaan korvaus 20 €.

Saunan kiukaassa ei saa grillata ja siinä ei saa käyttää tuoksuja tai muitakaan aineita kuin vettä. Kivien vaihtoon johtavasta virhekäytöstä veloitetaan 80 € korvaus.

Energian kulutus tulee myös muutoin huomioida pesutilojen ovien sulkemisella.

5.8 Grilli

Vuokralainen on itse vastuussa grillin käytöstä. Lapset eivät saa oleskella grillialueella ilman aikuisten valvontaa. Vuokralaisen vastuulla on jättää grilli siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle.

Muista sulkea kaasupullon venttiili käytön jälkeen. Jos kaasu loppuu kesken ilmoitatko siitä mökin omistajalle.

5.9 Tupakointi ja avotuli

Tupakointi sisätiloissa, terassilla ja porealtaassa on kielletty. Tupakoinnissa tulee ulkotiloissa noudattaa erityistä huolellisuutta tulipalojen välttämiseksi. Tupakan tumppeja, nuuskaa/nuuskapusseja ei saa heittää mastoon, vaan ne tulee vuokaralaisen toimesta toimittaa jäteastioihin.

Sopimusrikkomuksesta ja sisätiloissa tupakoinnista veloitetaan tuuletuksesta ja otsonoinnista aiheutuvat kulut. Minimi kulu hajuhaitta korvaukseen on 400 €.

6. Energia- ja vesi kulut

Sisältyy normaalikäytöllä hintaan.

7. Loppusiivous

Loppusiivous kuuluu hintaan. Vaikka loppusiivouksen tekee ammattilainen, se ei vapauta vuokralaista velvollisuudesta huolehtia astianpesusta, tyhjentää jääkaappi, puhdistaa uuni ja grillin sekä järjestellä mökki ja sen ympäristö ennen lähtöä ja viedä roskat.

8. Vahingot

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokraamistaan tiloista asianmukaisella tavalla ja luovuttamaan ne samanlaisessa kunnossa kuin ne olivat hänen muuttaessaan asuntoon normaalista kulumisesta johtuvaa asunnon tason heikkenemistä lukuun ottamatta. Vuokralainen on mökin omistajan suhteen vastuussa vuokra-aikana syntyvistä mökkiinja/tai sen irtaimistoon kohdistuvista vahingoista, joita aiheuttavat vuokralainen itse tai muut henkilöt, joille vuokralainen on antanut pääsyn vuokrattuun mökkiin. Vuokralainen on vastuussa vähäisistä vahingoista tai irtaimiston katoamisesta. Vuokra-aikana syntyneitä vahinkoja koskeva reklamaatio tehdään, mikäli puutteesta on ilmoitettu tai se voidaan todeta normaalissa tarkistuksessa, ennen kuin vuokra-ajan päättymisestä on kulunut kolme viikkoa edellyttäen, ettei vuokralainen ole toiminut petollisesti.

9. Puutteet, reklamaatio ja korjaukset

Vuokrakohde luovutetaan vuokralaiselle moitteettomassa kunnossa. Jos vuokralainen havaitsee huvilaa vastaanottaessaan, että sen siivous on puutteellista tai että mökissä ilmenee vahinkoja tai puutteita, vuokralainen on velvollinen tekemään viipymättä reklamaation, sillä muussa tapauksessa vuokralainen menettää oikeutensa vedota puutteisiin. Siivousta koskevat reklamaatiot on esitettävä välittömästi. Vahinkoja tai puutteita koskevat reklamaatiot on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 72 tunnin kuluessa vuokra-ajan alkamisesta tai puutteen tai vahingon toteamisesta. Reklamaatiot tulee osoittaa Villa Edenin edustajalle - Olga Cherepenina, 050 486 3988.

Vuokralainen on velvollinen omalta osaltaan rajoittamaan vahinkoja, puutteita ja virheitä ja myötävaikuttamaan siihen, että Villa Edenille aiheutuu mahdollisimman vähän tappiota. Villa Edenillä on oikeus korjata mahdollisia vikoja ja puutteita. Vuokralaisella on reklamaatiotapauksessa velvollisuus sallia se, että Villa Eden voi kohtuullisen määräajan puitteissa korjata mahdollisen puutteen tai vahingon. Jos vuokralainen lähtee pois mökistä ennen vuokra-ajan umpeutumista sopimatta asiasta etukäteen Villa Edenin kanssa, se tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla ja omaan lukuun.

Ellei esitettyä reklamaatiota ole vuokralaisen mielestä ratkaistu tyydyttävällä tavalla vuokra-aikana, se tulee asian jatkokäsittelyä silmällä pitäen esittää kirjallisesti Villa Edenille viimeistään 14 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Kirjalliset reklamaatiot lähetetään sähköpostiosoitteeseen: villaeden.merikruunu@gmail.com. Mahdollinen korvausvastuu käsittää ainoastaan välittömän taloudellisen vahingon. Villa Edeniä ei voida asettaa vastuuseen välillisestä vahingosta tai muusta kuin taloudellisesta (aineettomasta) vahingosta.

10. Lainsäädäntö

Näihin ehtoihin ja niistä ilmeneviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, minkä molemmat osapuolet hyväksyvät tällä sopimuksella. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan mökin sijaintipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

11. Poikkeukselliset tapahtumat

11.1 Ylivoimainen este

Mikäli vuokrausta ei voida toteuttaa tai jos sen toteuttaminen hankaloituu olennaisesti johtuen sellaisista seikoista tai sellaisesta ylivoimaisesta esteestä kuin esimerkiksi sota, luonnonkatastrofi tai saastumisesta aiheutuvat katastrofit, kuivuus, muut poikkeukselliset sääolosuhteet, epidemia, rajojen sulkeminen, liikenneolosuhteet, valuuttakaupan keskeyttäminen, lakko, työsulku ja vastaava ylivoimainen este, jota ei ole voitu ennakoida vuokrasopimusta tehtäessä, Villa Edenillä on oikeus peruuttaa vuokrasopimus, eikä Villa Edenin voida katsoa olevan vastuussa mainituista tapauksista. Villa Edenillä on ylivoimaisen esteen sattuessa oikeus saada pitää kaikki vuokralaisen maksamat varauskustannukset.

11.2 Hyönteiset

Villa Edeniä ei voida katsoa olevan vastuussa hyönteisten mahdollisesti mökissä tai tontilla aiheuttamasta tuhosta tai vuokranantajan kiinteistöön kohdistuvasta varkaudesta, vahingonteosta tai vastaavasta.

11.3 Korona

Korona epidemian aiheuttaman peruutukset käsitellään, kuten muutkin sairauksien johdosta syntyneet esteet.  Altistuminen tai sairastuminen ja näiden johdosta vierailun peruuntuminen on vuokralaisen ja hänen mahdollisen matkavakuutuksen vastuulla. Korona altistuneena tai sairaana mökille saapuminen on kielletty. Mikäli sairastutte välittömästi vierailun jälkeen tulee täsätä ilmoittaa Villa Edenille.

12. Muita tietoja

 

  1. Jos vuokralainen tekee Villa Edenin kanssa erityisen kirjallisen sopimuksen, joka yhdessä tai useammassa suhteessa poikkeaa normaaleista vuokraehdoista, Villa Edenin muut vuokraehdot pysyvät siitä huolimatta voimassa.

  2. Villa Eden vuokrataan varausjärjestyksessä.

  3. Villa Eden ei vastaa kuva- ja painovirheistä.

  4. Villa Eden on esittänyt kaikki internetissä annetut tiedot mahdollisimman totuudenmukaisesti. Koska kyse on yksityisomistuksessa olevista mökistä annettuihin tietoihin saattaa tulla muutoksia. Villa Eden ei ole vastuussa tästä.

bottom of page